Strategi, Organisation og Ledelse

Vi arbejder sammen med dig om at finde den helt rigtige strategi for din forretning. Den rigtige organisering og ledelse, herunder HR, til understøttelse af den rigtige strategi.

Læs mere »

Projekt ledelse og styring

Vi sørger for den rette opstart, gennemførelse og afslutning af dine IT og software og organisations- udviklingsprojekter. Samtidig kan vi puste nyt liv og skabe fremdrift i dine igangværende projekter med den rette ledelse og styring.

Læs mere »

Software udvikling

Vi sætter penge på vores egen hest. Vi kan udvikle den rette software der intelligent understøtter din forretning. Systemer der understøtter den strategi vi sammen har arbejdet os frem til, er den bedste for forretningen. Vi arbejder på alt fra små projekter til store enterprise udviklingsprojekter, samt mobile platforme.

Læs mere »


Strategi, Organisation og Ledelse
Din organisation er fuldstændig perfekt tunet til at få nøjagtig de resultater den får.

Uanset om du arbejder med en offentlig eller privat organisation, så kan du have stor glæde af, at samarbejde med os omkring strategi og organisations-udviklings projekter. Det er utroligt vigigt at skabe sammenhæng i tingene, også for den enkelte medarbejder. Det er vigtigt at medarbejderne kan se en mening med hvordan tingene hænger sammen. Det skal strømme igennem fra øverste strategiske niveau og ned gennem eventuelle mellemlederes taktiske udfordringer til de operationelle medarbejderes hverdag. Denne sammenhæng skal også vise sig i brugen af IT og den software der benyttes til at understøtte forretningsgangene.
IT bliver derfor en vigtig samarbejdspartner, også på det strategiske plan.

Til top »


Projektledelse og styring
På den rigtige måde

Agil projekt udvikling. Hvad er det, og skal man altid benytte sig af det? Hvorledes får vi bedst defineret målet med projektet? Hvordan ved vi om projektet bliver en success? Hvilke risici løber vi og hvorledes kan vi foretage en passende risikoafdækning?
Der er mange ting at forholde sig til i et projekts levetid, fra den initielle idé-fase til opstart, gennemførelse og deployment.

Til top »


Software udvikling
Som det bør laves.

Vi arbejder på alle dele af JAVA platformen, fra små projekter til store enterprise udviklingsprojekter, samt mobile platforme. Kompetencer indenfor bl.a. Java, JPA, JBoss, Websphere, (X)HTML, Javascript, Twitter Bootstrap, Richfaces, MySQL, DB2 mf.

Til top »


Kontakt os
Søegaard Consult

Tlf. 2878-5721     •     Email: bs@citb.dk     •     www.citb.dk

Til top »